Op de etiketten van opvolgmelk en peutermelk staan vaak misleidende en onjuiste gezondheidsclaims. 

Dat concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in een dinsdag verschenen onderzoek.

Van de onderzochte 66 producten opvolgmelk en peutermelk voldeden er 49 niet aan de regelgeving. Op etiketten mogen alleen goedgekeurde claims staan. Deze zijn opgenomen in de Europese regelgeving. Zo mogen er geen vergelijkingen met moedermelk worden gemaakt en mogen claims niet misleidend zijn.

De toezichthouder onderzocht de etikettering en reclame voor zuigelingenvoeding, opvolgmelk en peutermelk. De samenstelling en kwaliteit van de producten werden buiten beschouwing gelaten. De fabrikanten van de producten die niet voldoen aan de eisen hebben waarschuwingen gekregen of zijn beboet.