Een op de vijf Britse babyboomers blijkt een probleemdrinker. De ouderen zelf, maar ook huisartsen, zien de risico's en problemen vaak over het hoofd.

De babyboomer-generatie, geboren tussen 1946 en 1964, blijkt een generatie van probleemdrinkers. Uit onderzoek onder 28.000 gepensioneerde Londenaren blijkt dat een derde van hen regelmatig drinkt.

Eén op de vijf drinkt meer dan de aanbevolen maximum van 21 glazen per week (voor mannen) of 14 glazen voor vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek door wetenschappers van King’s College London, dat werd gepubliceerd in BMJ Open.

Van de alcoholgebruikers blijkt 60 procent man en bij de probleemdrinkers is 65 procent een man. Probleemdrinkers komen het meest voor onder jongere ouderen van Britse of Ierse herkomst. Caribische, Afrikaanse en Aziatische Britten hebben er minder last van.

Volgens de onderzoekers komt het probleemdrinken onder babyboomers vaker voor dan bij de rest van de Britse bevolking. De zwaarste drinkers bleken tot wel 49 glazen per week achterover te slaan - een hele fles whisky. 

Onbewust

Volgens de wetenschappers zijn veel ouderen zich niet bewust van de gezondheidsrisico's die met hun hoge alcoholconsumptie samenhangen. "Terugdringen van het alcoholgebruik is belangrijk om voortijdig overlijden en ernstige negatieve gezondheidseffecten, zoals alcoholgerelateerde leverproblemen, te voorkomen. Deze vormen een zware belasting voor onze zorgsystemen", zegt dr. Mark Ashwort, co-auteur van het onderzoek, in The Independent.

"Bovenmatig alcoholgebruik brengt extra gevaren met zich mee voor de oudere bevolking in de vorm van het risico op vallen of verwardheid."

De onderzoekers waarschuwen ook dat huisartsen minder alert zijn op drankproblemen bij ouderen. "Weinig huisartsen realiseren zich dat hun oudere patiënten zoveel drinken, we zijn gespitst op het signaleren van alcoholproblemen onder jonge mensen", zegt Ashworth op de BBC. Volgens hem is de opvang voor alcoholmisbruik niet ingericht op oudere patiënten.

Nederland

Het Trimbos-instituut laat weten dat de meest actuele gegevens over alcoholgebruik onder Nederlandse ouderen in deze factsheet zijn te vinden. Daaruit blijkt dat het aantal voor drinken begeleide personen uit de babyboomgeneratie voor 70 procent uit mannen bestaat.

Het aantal vrouwen dat behandeling geniet, ligt bij de oudere generatie iets lager (30 procent versus 26 procent) dan bij jongere generaties. Alcohol blijkt veruit de meest verspreide verslaving onder oudere Nederlanders (71 procent van de behandelingen versus 41 procent bij jongere generaties).