Het statiegeld op grote plastic drankflessen wordt toch niet afgeschaft. Dat zal staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) donderdag aan de Kamer melden.

Bronnen in Den Haag bevestigen berichtgeving hierover in Trouw woensdag.

De bewindsvrouw neemt de stap omdat de verpakkingsindustrie gemaakte afspraken niet nakomt. Het voornemen om het statiegeld al begin dit jaar af te schaffen was om diezelfde reden al uitgesteld.

Verder komt er voorlopig geen statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Onder meer D66 en ChristenUnie pleiten hiervoor.

Wel mogen maatschappelijke organisaties (scholen, sportverenigingen) vanaf 1 januari plastic flesjes en blikjes gaan verzamelen. Bij inlevering bij speciale depots krijgen de organisaties dan een vergoeding.

'Lobby getrotseerd'

Carla Dik-Faber van de ChristenUnie is blij met het besluit. "Goed dat de staatssecretaris de lobby van het bedrijfsleven trotseert.''

Maar ze wil dat particulieren ook kleine blikjes en flesjes mogen gaan inzamelen. "Dan bestrijden we zwerfafval en belonen we mensen die willen bijdragen aan een goed milieu." Ook D66 houdt hieraan vast.

'Eerste stap'

PvdA-Kamerlid Yasmin Cegerek is tevreden met de stap van Mansveld. "Dankzij statiegeld wordt 95 procent van de grote flessen gerecycled." 

Het besluit om een vergoeding te gaan geven voor het ophalen van kleine flesjes en blikjes ziet ze als een eerste stap richting haar voorstel om via een 'retourpremie' de inzameling van gebruikte goederen te stimuleren.

Agnes Mulder van het CDA vindt het wel "een gemiste kans dat er niet genoeg werk gemaakt is van het verduurzamen van verpakkingen".