De uitgaven van de partner zijn bij ruim een derde van de stellen wel eens de oorzaak geweest van een ruzie.

Dit blijkt uit een enquête van Kortingscode.nl, waarvoor 1056 Nederlanders zijn ondervraagd.

Toch is bijna een derde van de mensen met een relatie niet op de hoogte van de financiële situatie van de partner. De andere 60 procent van de stellen vindt dit wel belangrijk en heeft daarom een gezamenlijke rekening.

Over het algemeen dragen beide partners bij aan deze huishoudpot naar rato van hun inkomen. Dat zo’n gezamenlijke rekening een ruzie op zijn tijd als gevolg heeft, lijken de meeste stellen voor lief te nemen.

Geld aan kleding

Opvallend is dat de mannelijke respondenten aangeven gemiddeld meer geld uit te geven aan kleding en uiterlijke verzorging dan vrouwen. Dit ligt er met name aan omdat vrouwen over het algemeen vaker kleding in het goedkopere segment kopen, terwijl mannen eerder voor duurdere merken kiezen.

De gemiddelde vrijgezel heeft minder te besteden dan mensen met een relatie. Zo zijn vrijgezellen vaak ook duurder uit omdat zij hun woonkosten niet kunnen delen. Ruim 60 procent van de mensen denkt dan ook dat het voordeliger is om een relatie te hebben.

Opvallend is dat ruim 13 procent van de respondenten aangeeft dat zij wel eens langer in een relatie zijn gebleven omdat uit elkaar gaan te duur was. Daartegenover staat dat ruim de helft van de samenwonende mannen en een derde van de samenwonende vrouwen denkt dat zij als vrijgezel meer geld zouden overhouden voor zichzelf.