De manier waarop de jeugd elkaar pest wordt steeds heftiger. Dat constateert De Kindertelefoon uit de 450.000 contacten die zij jaarlijks hebben met kinderen, ouders en leerkrachten.

Dit meldt Metro maandag.

Volgens Nathalie But, werkzaam bij De Kindertelefoon, zijn het aantal pestgevallen niet zozeer hoger geworden, maar is de aard van de meldingen wel sterk veranderd.

"Vroeger belden kinderen ons omdat ze werden uitgescholden op het schoolplein of dat ze niet mee mochten spelen in de pauze. Tegenwoordig worden kinderen door andere kinderen toegevoegd in een whatsappgroep waarin hen de gruwelijkste verwensingen naar het hoofd wordt geslingerd", stelt But.

"Het pesten stopt dus niet meer bij het schoolplein, het gaat 24 uur per dag door." Volgens de woordvoerder is de heftigheid van het pesten zelfs zo erg toegenomen, dat sommige kinderen al op zeer jonge leeftijd tegen De Kindertelefoon zeggen dat ze op deze manier geen zin meer hebben om te leven. "Dat is heel pittig."

In 2014 belden meer dan 18.000 kinderen van acht tot achttien jaar met De Kindertelefoon over pesten en werden meer dan 5000 chatgesprekken gevoerd.