Steeds minder mensen steken nog vuurwerk af rond oud en nieuw. De totale bestedingen blijven dit jaar wel gelijk, omdat de kopers gemiddeld iets meer uitgeven dan vorig jaar. 

Dat blijkt uit een onderzoek van Q&A Research & Consultancy.

Kocht in 2011 nog 29 procent van de Nederlanders vuurwerk, inmiddels is dit aandeel gedaald tot ongeveer 21 procent.

Volgens de onderzoekers is er steeds minder behoefte om vuurwerk af te steken en geeft de consument het geld liever aan iets anders uit. Maar ongeveer een kwart (26 procent) van de Nederlanders vindt het ook te gevaarlijk.

Banger

Bijna de helft zegt tegenwoordig banger te zijn voor vuurwerk dan vroeger. Dit betreft niet alleen de ouderen. Iets meer dan de helft ziet inmiddels wel wat in een vuurwerkverbod. Vorig jaar lag dit aandeel nog op 45 procent. 

Het alternatief dat gemeenten een vuurwerkshow voor hun rekening nemen, wordt door bijna twee derde van de ondervraagden toegejuicht. Oud en nieuw zonder vuurwerk is voor de meerderheid nog altijd weinig waard.

Speciaalzaak

Vuurwerkliefhebbers kopen hun rotjes en siervuurwerk veelal in een vuurwerkspeciaalzaak (52 procent) en minder vaak in een tuincentrum, een fietsenwinkel of een bouwmarkt.

Het internet lijkt aan een kleine opmars begonnen. Waar het aandeel jarenlang stabiel rond de 6 procent lag, geeft dit jaar 11 procent van de kopers aan dit via internet te doen.

Illegaal vuurwerk

Uit het onderzoek blijkt verder dat ongeveer 11 procent van de Nederlanders wel eens illegaal vuurwerk koopt. Het vertrouwen in illegaal vuurwerk is dan ook laag.

Slechts 12 procent van de ondervraagden geeft aan vertrouwen te hebben in illegaal vuurwerk. Aan het vuurwerkonderzoek deden bijna negentienhonderd Nederlandse consumenten mee.

De vuurwerkbranche schat dat er voor ongeveer 65 miljoen euro aan vuurwerk de lucht in gaat.

Meerderheid Nederlanders wil dat alleen gemeente vuurwerk afsteektDossier Jaarwisseling