Bij een ruime meerderheid van de Nederlandse ouders met kinderen tussen één en drie jaar staat het seksleven onder druk. Ook sociale contacten nemen af, maar ouders krijgen wel meer structuur in hun leven.

Dit blijkt uit onderzoek van Ouders van nu, waarvoor ruim 1100 Nederlandse ouders zijn ondervraagd.

Door de komst van een kind nemen ook sociale contacten bij bijna 70 procent van de ondervraagde ouders af. Het leven met kinderen brengt daarentegen wel structuur en dat biedt vrijwel elke ouder (96 procent) rust.

Overzichtelijker leven

Hoewel het leven met de komst van kinderen volgens de respondenten meer structuur krijgt, verlangt een meerderheid van de Nederlandse ouders naar een overzichtelijker leven. Om de opvoeding wat te versimpelen, wil een derde van de ouders het kind meer eigen verantwoordelijkheid geven en consequenter zijn in 'nee is nee'.

Over het algemeen zijn de respondenten redelijk tevreden over hun strengheid, en geven deze qua cijfer een 6,6. Ouders zien zichzelf dan ook als streng als het gaat om zaken als handen wassen en tanden poetsen (rapportcijfer 7,3).

Aan tafel het bordje leegeten is voor veel Nederlanders niet langer doel op zich. Als de kinderen wat ouder zijn (9-12 jaar) wordt hier door ouders meer belang aan gehecht.

Wegcijferen

Kinderen staan met stip op nummer één op de prioriteitenlijst. De meeste ouders geven dan ook toe zichzelf regelmatig weg te cijferen voor de kinderen. De meerderheid voelt zich zelfs schuldig als ze iets voor zichzelf doen.

De behoefte aan een simpeler leven loopt op naarmate de kinderen ouder worden, bij ouders met een oudste kind tussen 9-12 is de behoefte aan rust het grootst.