Er werken nog steeds veel minder vrouwen in het bestuur van bedrijven dan de overheid wil. 

Het aandeel vrouwen in de raden van bestuur van bedrijven nam vorig jaar met 1,5 procentpunt toe tot 8,9 procent. Het aandeel vrouwelijke commissarissen groeide met 1,4 procentpunt naar 11,2 procent.

Respectievelijk voldeed slechts 13,5 en 16,6 procent van de ruim achthonderd onderzochte bedrijven aan het streven van de overheid.

In het huidige tempo duurt het nog tot 2028 voor de raden van bestuur voor ten minste 30 procent uit vrouwen bestaan, staat in het rapport dat is gemaakt in opdracht van de commissie 'Monitoring talent naar de top'. Voor de raden van commissarissen zal het nog tot 2027 duren voor dit streefcijfer is bereikt.

Bussemaker

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) is niet te spreken over de trage voortgang. Maar de bewindsvrouw is ook geen voorstander van de invoering van een quotum. 

''Dat is een paardenmiddel. Maar met de huidige cijfers kunnen we niet aankomen in Brussel. Dit is gewoon verspilling van talent. Er verandert alleen iets als bedrijven hun nek uitsteken.''

De hoogste posities worden doorgaans nog altijd door mannen bekleed. In slechts 5,3 procent van de gevallen hadden bedrijven een vrouwelijke bestuursvoorzitter. Van de voorzitters van de raden van commissarissen was 3,5 procent vrouw.

Bedrijven die niet aan de streefcijfers voldoen, wijten dit veelal aan het feit recent geen nieuwe bestuurders zijn benoemd. Of het bestuur bestaat slechts uit één persoon, of de benoeming van de bestuurders wordt door een buitenlands moederbedrijf bepaald.

Bussemaker sluit echter niet uit dat alsnog sancties volgen. "Als we jaar na jaar maar geen verbetering zien, dan wordt de druk om quota in te voeren steeds groter", zo zei ze tegen BNR.

Opmars vrouwen aan de top stokt, waarom toch?