Ruim de helft van de ouders is niet in staat om hun kind inhoudelijk goed te begeleiden tijdens het maken van huiswerk.

Dit blijkt uit onderzoek onder 1.000 Nederlanders, waaronder middelbare scholieren en ouders.

Hulp bij de vakken Nederlands, aardrijkskunde en Engels lukt de ouders wat betreft kennisniveau nog goed, maar vanaf het vierde leerjaar wordt de lesstof hen te lastig.

Vooral de vakken wiskunde, scheikunde, Frans en natuurkunde vormen voor de ouders een struikelblok.

Online uitlegvideo's zouden volgens twee derde van alle middelbare scholieren een vast onderdeel van het lesmateriaal moeten zijn. Dit zou het leren leuker en daarnaast gemakkelijker maken.

Ruzies

Uit het onderzoek blijkt dat vaders vooral moeite hebben om hun kind(eren) te begeleiden met Frans (35 procent) en moeders zich met name verkijken op wiskunde (48 procent). In 82 procent van alle huishoudens met middelbare scholieren leidt het te maken huiswerk zelfs tot ruzies.

Desondanks zijn ouders bereid hun kind te helpen bij het maken van huiswerk. Van alle ouders met schoolgaande kinderen tussen de 12 en 18 jaar helpt 84 procent hun kind bij het maken van huiswerk.

Opvallend is wel dat moeders meer tijd besteden aan het begeleiden bij schoolopdrachten dan vaders (75 minuten tegenover 62 minuten per week).

Kinderen van wie de ouders nog bij elkaar zijn besteden volgens de resultaten bijna twee keer zoveel tijd aan het maken van huiswerk (zeven uur per week) dan kinderen uit een gebroken gezin (4,5 uur per week.)