Een kwart van de Nederlandse eerstejaars studenten is van plan lid te worden van een studentenvereniging.

Dit blijkt uit onderzoek van de Studenten Wegwijzer, waarvoor ruim vijfhonderd aankomende HBO- en WO-studenten zijn ondervraagd.

Het aantal eerstejaars dat van plan is lid te worden ligt daarmee behoorlijke hoger dan de 8 á 10 procent van de studenten die dit momenteel zijn.

Studenten willen vooral lid worden om nieuwe mensen te ontmoeten, los van de studiegenoten. Daarnaast wordt voornamelijk door mannelijke respondenten het belang voor het netwerk genoemd. Vrouwen noemen het organiseren in verenigingsverband één van de redenen om lid te willen worden.

Tijdgebrek

Eveneens een kwart zegt zich niet aan een vereniging te willen binden en de helft van de respondenten weet het nog niet. Tijdgebrek wordt als voornaamste reden genoemd. Ook zeggen de twijfelaars nog niet op de hoogte te zijn van het verenigingsaanbod in hun studentenstad.

Onder studenten die op kamers gaan geeft 37 procent aan zich bij een studentenvereniging aan te melden. Bij studenten die thuis blijven wonen is dit aanzienlijk minder met 18 procent.

Eerder deze week kondigde de Landelijke Kamer van Verenigingen al aan in 2014 een verdere stijging van het aantal aanmeldingen bij studentenverenigingen te verwachten. Ook wordt er verwacht dat het aantal studenten dat lid wordt in 2015 weer flink zal dalen in verband met de invoering van het leenstelsel.