Jongeren kopen vaker tijdens hun vakantie een souvenir dan ouderen, zo blijkt uit een nieuw onderzoek. Ouderen geven wel meer geld uit als ze een souvenir kopen.

Dat blijkt uit een onderzoek van een reiswebsite onder 417 Nederlanders. Van de jongeren onder de zestien jaar koopt ruim 78 procent tijdens de vakantie een souvenir. Van de mensen tussen de zestien en dertig koopt ruim 86 procent een aandenken aan de vakantie. Van de 65-plussers is dit slechts vijftig procent.

Jongeren kopen ook vaker een souvenir waar ze later spijt van hebben. Ruim veertig procent koopt wel eens een nutteloos souvenir, terwijl van de 65-plussers maar 9,5 procent dit doet.

Ouderen geven wel meer geld uit aan souvenirs. Ruim een derde van de 65-plussers telt meer dan veertig euro neer voor een tastbaar aandenken aan de vakantie. Van de ondervraagde jongeren geeft maar tien procent zo’n bedrag uit. De helft van de jongeren geeft er minder dan tien euro aan uit. 

Beeldjes

De ondervraagde ouderen kopen vooral kleding (47 procent), juwelen, sieraden en horloges (33 procent) en ansichtkaarten (eveneens 33 procent). Jongeren besteden hun geld het liefst aan de bijouterieën (51 procent) en beeldjes (48 procent). 

Van de ondervraagden krijgt ruim zestig procent weleens een souvenir van familie of vrienden. Op latere leeftijd krijgt men die echter steeds minder vaak. Van de ondervraagden tussen de zestien en dertig jaar krijgt ruim tachtig procent een souvenir, maar van de ouderen is dit slechts 38 procent.