Mensen zijn vaak voorstanders van iets, zolang ze zelf maar niet de lasten dragen. Zo vindt acht op de tien Nederlanders goed mobiel bereik belangrijk, maar 37 procent van hen wil geen zendmast dicht bij huis.

Dat schrijft wetenschappelijk magazine Kijk donderdag op basis van een onderzoek dat onder achthonderd Nederlanders van 18 jaar en ouder is gehouden.

Het voorbeeld van de zendmast is typisch voor 'nimby': not in my backyard. Het is een gedragsterm uit de ruimtelijke ordening om aan te duiden dat mensen wel van voorzieningen gebruik willen maken, maar daar geen last van willen ondervinden.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral vrouwen en senioren vervallen in dit gedrag. Zo ziet de helft van de vrouwen liever geen zendmast in de buurt van hun huis, tegenover 21 procent van de mannen.

Vier op de tien senioren is voor een goed wegennet, maar tegen uitbreiding of verbreding van wegen in de eigen buurt. Onder jongeren zijn er op dit gebied juist weinig nimby's: slechts 10 procent.

Pedoseksuelen

De huisvesting van pedoseksuelen is ook een kwestie waar opvallende 'nimby-scores' worden behaald. 70 procent van de Nederlanders vindt dat pedoseksuelen geen recht hebben op een eigen huur- of koopwoning. 

Maar van de mensen die in principe vinden dat ook deze groep ergens moet wonen, zegt 98 procent van de vrouwen: prima, maar niet in mijn straat. Van de mannen die voor woonrechten van pedoseksuelen zijn, vindt 83 procent het goed dat zo iemand hun buurman wordt.