Het aantal hoogopgeleide vrouwen dat op hun dertigste moeder is, neemt toe. 

Het aandeel moeders onder laagopgeleiden van dertig jaar is juist afgenomen. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Van de hoogopgeleide vrouwen die in 1980 werden geboren, had 37 procent op 30-jarige leeftijd minimaal één kind. Bij dezelfde groep vrouwen uit 1970 was dat nog maar 30 procent.

De gemiddelde leeftijd waarop een vrouw haar eerste kind krijgt, is de afgelopen decennia steeds verder gestegen: van 24,3 jaar in 1970 via 25,6 jaar (1980) naar 27,5 jaar in 1990.

In de laatste door het CBS gemeten jaren (2004-2012) ligt de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in Nederland moeder worden, stabiel op 29,4 jaar.