Veel vrouwen zonder kinderen zijn van mening dat ze meer uren moeten werken dan hun vrouwelijke collega’s die wel kinderen hebben.

De vrouwen met kinderen zeggen dat ze vaak van collega’s te horen krijgen dat ze zich minder inzetten en minder gemotiveerd zijn. Dat blijkt uit een onderzoek onder 25 duizend werkende vrouwen tussen de 28 en 40 jaar oud, zo meldt de Daily Mail.

Vrouwen die geen kinderen hebben vinden het vervelend dat hun collega’s die wel kinderen hebben vaker vroeg weggaan of later arriveren omdat ze hun kinderen naar school moeten brengen. Ook blijven ze vaker thuis omdat er bijvoorbeeld een kind ziek is.

Drie kwart van de vrouwen is dan ook bang dat het moederschap een negatieve invloed op hun carrière heeft. Twee derde denkt dat ze promoties mislopen omdat ze door het moederschap vaker afwezig zijn.

Spanningen

Volgens psycholoog Sandra Wheatly zouden de spanningen op de werkvloer tussen vrouwen met en vrouwen zonder kinderen opgelost kunnen worden als bedrijven zich meer richten op de hoeveelheid werk die iemand verzet en niet zozeer op de gewerkte uren.

"Als je doel bereikt en dat snel doet, dan ben je misschien wel een betere werknemer dan je collega", zo zegt ze. "Het gaat er niet om hoe lang je achter je bureau zit, maar om wat je doet in die tijd."

Discriminatie

Uit het onderzoek blijkt tevens dat meer dan de helft van de vrouwen de afgelopen drie jaar te maken heeft gehad met discriminatie op het werk. Meer dan een kwart van de vrouwen zegt dat ze wel eens oneerlij behandeld is, tegengewerkt werd, last had van machtsmisbruik of overdreven in de gaten werd gehouden.  

Bijna de helft van de vrouwen heeft wel eens meegemaakt dat een vrouwelijke collega onredelijk werd behandeld. Slechts 28 procent maakte mee dat dat een mannelijke collega overkwam.