Hoewel de economie langzaam uit het dal lijkt te komen, laat de vakantiemarkt nog geen herstel zien. Deze verwachting spreekt NBTC-NIPO Research uit op basis van grootschalig onderzoek.

Nederlanders zullen dit jaar iets minder vaak op vakantie gaan dan vorig jaar. Het aantal binnenlandse vakanties zal licht dalen, terwijl het aantal buitenlandse vakanties zal stabiliseren.

De resultaten van het onderzoek worden dinsdag op de Vakantiebeurs in Utrecht gepresenteerd.

Uit het onderzoek blijkt dat zo'n 72 procent van de Nederlanders op vakantie wil gaan. Vergeleken met vorig jaar betekent dat een daling van zo'n 1 procentpunt. Van degenen die dit jaar op vakantie willen, zegt het overgrote deel (ruim 60 procent) even vaak als vorig jaar te willen gaan.

WK voetbal

Ook in 2014 zal de trend van laat boeken doorzetten. De nog altijd onzekere economische situatie vormt de belangrijkste reden. Het WK voetbal in Brazilië zal deze trend nog verder versterken, zegt een woordvoerster. ''De groep laatboekers zal afwachten hoe ver Oranje het schopt.''

De prijs van de vakantie blijft onverminderd van belang. De consument zal, net als afgelopen jaren, actief op zoek gaan naar aantrekkelijke aanbiedingen en acties. De bestedingen zullen aan zowel binnenlandse als buitenlandse vakanties licht dalen.

Korte vakanties

Een lichte daling verwacht het onderzoeksbureau ook bij het aantal korte, extra vakanties. Vooral het aantal vakanties in eigen land wordt hier negatief door beïnvloed. In 2013 werden zo'n 17,5 miljoen vakanties in eigen land doorgebracht. NBTC-NIPO Research verwacht dat dit jaar het aantal binnenlandse vakanties met 1 procent zal dalen.

Voor het buitenland, waar overwegend de langere vakanties naartoe gaan, wordt een stabilisatie verwacht (18,1 miljoen vakanties).