Meer dan de helft van de vrouwen voelt zich wel eens gepest of geïntimideerd op de werkvloer.

Dit blijkt uit onderzoek waarvoor 25.000 volwassen vrouwen zijn ondervraagd, zo meldt The Sunday Times.

52 procent van de ondervraagde vrouwen heeft zich wel eens gediscrimineerd gevoeld tijdens het werk. Een kwart gelooft daarnaast dat ze wordt overladen met te veel taken en soms oneerlijk wordt bekritiseerd.

Eén op de tien vrouwen geeft toe ooit het slachtoffer van seksuele intimidatie te zijn geweest, zo blijkt uit de enquête van Opportunity Now, dat campagne voert voor gendergelijkheid op het werk.  

De meerderheid van de werkende vrouwen is ervan overtuigd dat het krijgen van kinderen de kans op vooruitgang in hun carrière sterk beïnvloedt. Daarnaast denkt 17 procent van respondenten dat de kans op promotie aanzienlijk kleiner is vanwege hun geslacht.