Recreanten die recent een VVV-vestiging hebben bezocht, trekken sneller en ruimer hun portemonnee tijdens hun dagje uit of vakantie dan mensen die dat niet doen.

VVV-bezoekers geven dagelijks ruim vijf euro meer uit. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van de VVV. Dagjesmensen die de website van de VVV recent hebben bezocht geven ruim tweeënhalve euro meer uit per dag.

De ruim tweeduizend Nederlandse ondervraagden zeiden dagelijks gemiddeld 49,08 euro uit te geven per persoon. Een bezoek aan een VVV-vestiging, vlak voor of tijdens de vakantie, zorgt ervoor dat de recreant 5,26 euro per dag meer uitgeeft. Voor een websitebezoek is dat 2,61 euro. Ook een bezoek aan de VVV in de maand voorafgaand aan het dagje uit of de vakantie doet de bestedingen ter plaatse al toenemen.

De VVV wilde de toegevoegde waarde van het toerismebureau laten onderzoeken. Het onderzoek is representatief voor de Nederlandse vrijetijdsconsument, zegt een woordvoerder van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer.

"De onderzoekers hebben de uitkomsten gecorrigeerd voor verschillende variabelen. Zo zijn de resultaten aangepast voor de gemiddelde leeftijd van de dagjesmensen." Ook na correctie bleken VVV-bezoekers meer uit te geven dan mensen die het toerismebureau niet aandoen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna zes op de tien Nederlanders de afgelopen twaalf maanden een VVV-vestiging of de website hebben bezocht. Voor de afgelopen zes maanden is dat ruim 45 procent van de Nederlanders. Bijna twee derde van de recreanten die de VVV tijdens hun vakantie of dagje uit bezoeken geeft aan dat het toerismebureau invloed heeft op de keuzes die zij maken tijdens hun vakantie of dagje uit.