In Utrecht, Amsterdam Nijmegen en in de Gooi en Vechtstreek is het percentage te zware volwassenen (respectievelijk 38, 41, 45 en 45 procent) het laagst.

'Te zwaar' wil zeggen dat deze personen een BMI van 25 of hoger hebben.

Dat blijkt uit cijfers van de eerste gezamenlijke Gezondheidsmonitor van GGD’en, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze instanties vroegen vorig jaar bijna 400.000 mensen ouder dan 18 jaar naar hun gezondheid en levensstijl.

Hoe meer hoger opgeleiden in een regio, zoals in Utrecht, Amsterdam, Gooi en Vechtstreek en de regio Nijmegen, hoe minder inwoners overgewicht hebben.

Leeftijd

Als er echter veel lager opgeleiden in een regio wonen, zoals bijvoorbeeld in Zuid-Holland Zuid, Twente, Drenthe en Zuid Limburg, is het percentage te zware mensen het hoogst. Meer dan de helft van de mensen in die regio's kampt met overgewicht.

Overgewicht blijkt sterk samen te hangen met de genoten opleiding en ook met leeftijd. Van de mensen die na het vmbo verder geen opleiding meer hebben gevolgd, is ruim 60 procent te zwaar. Van de mensen met een universitaire opleiding is dat een derde.

Leeftijd is ook een belangrijke factor: hoe ouder, hoe groter de kans op overgewicht.

Correctie

Een woordvoerster van het CBS laats desgevraagd weten dat de cijfers een licht vertekend beeld weergeven.

"Wat je eigenlijk wilt vergelijken zijn mensen die ook echt vergelijkbaar zijn. In Utrecht wonen veel studenten, jonge mensen die nu nog veelal slank zijn. Die wil je vergelijken met inwoners van een soortgelijke studentenstad. Vergelijk je die populatie echter met Zuid-Limburg, dan vergelijk je ze met een sterk vergrijsde populatie. En overgewicht komt vaak met de jaren."

Als er van vergelijkbare individuen uit wordt gegaan, moet het aantal te zware mensen in Utrecht iets naar boven worden bijgesteld en staat Amsterdam op de eerste plaats.

Rokers

De organisaties keken ook waar de meeste rokers wonen. Ook hier blijkt dat de regio's met de meeste lager opgeleiden het vaakst roken. Het gaat om de steden in de Randstad, zoals Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam en Utrecht.

Maar ook in de landelijke regio's zoals bijvoorbeeld in het noorden van het land en Zuid-Limburg wordt flink gerookt. Gemiddeld is hier één op de vier mensen een roker.

Gevraagd naar hoe mensen hun gezondheid ervaren, zijn Zuid-Limburgers het minst positief. In Friesland, de Gooi & Vechtstreek, Hollands Midden en IJsselland noemen de meeste mensen hun gezondheid goed of zelfs zeer goed.