Bijna 70 procent van de Amerikaanse ouders heeft nooit aan hun kinderen uitgelegd hoe seks werkt. 44 procent van hen schaamt zich om over het onderwerp te spreken.

Dat blijkt uit onderzoek van een kortingswebsite, die een enquête voorlegde aan 2.305 ouders. Alle respondenten hadden minstens één kind van boven de 12 jaar.

Verantwoordelijkheid

47 procent van de ondervraagde ouders vindt dat scholen verantwoordelijk zijn voor seksuele voorlichting. Eenvijfde van de ouders is van mening dat kinderen van hun vrienden moeten leren hoe seks werkt. Dat meldt Daily Mail.

Volgens 15 procent ligt de verantwoordelijkheid echter bij andere familieleden, zoals broers en zussen. 11 procent is ten slotte van mening dat kinderen hun kennis over seks via het internet en televisie moeten opdoen.

Schaamte

Van de ouders die het onderwerp vermijden, doet 44 procent dat omdat ze zich schamen. Daarnaast bespreekt 27 procent seks niet vanwege religieuze overtuigingen. 11 procent van de ouders gelooft simpelweg niet in seksuele voorlichting.

Hoewel 62 procent van de ouders seksuele voorlichting wel belangrijk vindt, kreeg slechts 18 procent zelf seksuele voorlichting van hun ouders. Overigens vindt 49 procent dat kinderen tussen de 10 en 15 jaar moeten beginnen met leren wat seks inhoudt.

Voorbereiden

Van de respondenten die wel hun kinderen zelf voorlichten, deed 37 procent dit zodat ze niet de verkeerde dingen leerden. 29 procent hoopte met het gesprek de relatie met hun kind opener en eerlijker te maken. 26 procent sneed het onderwerp aan zodat hun kinderen voorbereid zouden zijn op de buitenwereld.