Nederland staat op de achtste plaats in de ranglijst van meest gelukkige ontwikkelde landen.

De Australiërs zijn volgens de jaarlijkse index van de Organisatie van Economische Ontwikkeling en Samenwerking (OESO) het gelukkigst.

De index wordt samengesteld op basis van factoren als huisvesting, inkomen, veiligheid en balans tussen werk en het privéleven. Nederland scoort de hoogste plaats wat betreft dat laatste: een tweede plek.

Verder staat Nederland hoog wat betreft werk, door de relatief lage werkloosheid en korte werkweken.

Fijnstof

Nederland scoort slechter dan de achtste plaats wat betreft milieu, vanwege de hoge uitstoot van fijnstof. Daarnaast wordt relatief laag gescoord op het gebied van veiligheid.

Nederlanders vielen zich vaker onveilig dan het OESO-gemiddelde en iets meer mensen zijn slachtoffer geweest van een aanval. Wel ligt het aantal moorden in Nederland lager.

In het algemeen zegt 86 procent van de Nederlanders gedurende een dag meer positieve ervaringen te hebben, zoals zich uitgerust of trots voelen, dan negatieve, zoals pijn, zorg, verdrietigheid en verveling. Gemiddeld onder de 34 OESO-leden is dat 80 procent.