BRUSSEL - Werkende, Nederlandse vrouwen zijn nog steeds veel actiever in het huishouden dan mannen. 

Ze steken meer tijd in de zorg aan hun kinderen en ouders en ze koken en soppen vaker dan mannen.

De Nederlandse vrouw is echter geen uitzondering. Ook in andere Europese landen nemen zij meer zorgtaken op zich dan hun wederhelften.

Dat blijkt uit Europees onderzoek naar de kwaliteit van het bestaan, dat voor de derde keer werd gedaan.

Voor het onderzoek zijn van september 2011 tot en met februari 2012 Europeanen van 18 jaar en ouder geïnterviewd. Afhankelijk van de grootte van de bevolking werden 1000 tot 3000 interviews per land afgenomen.

Ruzies

Ondanks dat Nederlandse vrouwen relatief veel zorgen hebben, leidt dat weinig tot ruzies of problemen op het werk of thuis. Hierover, en over andere zaken, zijn Nederlanders over het algemeen tevreden.

Nederlanders behoren tot de gelukkigsten van Europa horen en geven hun leven gemiddeld een 7,7.

De economische crisis heeft ondertussen wel impact op het leven van Europeanen. Zo zijn bijvoorbeeld Grieken somber over de toekomst. Ook hebben vooral inwoners van landen die hard door de crisis zijn getroffen, minder vertrouwen in hun regering gekregen.