Nederlanders houden rekening met afnemende welvaart

AMSTERDAM - Een ruime meerderheid van de bevolking (61 procent) houdt de komende jaren rekening met een lager welvaartsniveau. Nog meer mensen (64 procent) vinden dat Nederlanders verwend zijn geraakt.

"Er is onder de bevolking een nieuw realisme ontstaan waarin ingrijpende maatregelen mogelijk zijn", zegt Martijn Lampert van onderzoeksbureau Motivaction. "Mensen realiseren zich dat de tijdgeest fundamenteel is veranderd".

Het Amsterdamse onderzoeksbureau heeft tegelijk met het aantreden van het tweede kabinet-Rutte de balans opgemaakt van de stemming onder de Nederlanders.

Uit deze Maatschappelijke Barometer, een onderzoek dat het bureau regelmatig op eigen initiatief uitvoert, blijkt dat de bezorgdheid onder de bevolking (60 procent) groot is, maar tevens een sterke hoop is op verandering (56 procent).

Crisis

Vier op de vijf Nederlanders zeggen de gevolgen van de crisis zelf te ervaren. Bijna iedere derde Nederlander kent iemand in zijn omgeving die zijn baan is verloren door de economische situatie.

''Mensen hebben minder te besteden en hebben te maken met stijgende kosten, raken hun huis niet kwijt, kampen met een restschuld en anderen verliezen hun baan. De zorgen komen steeds dichterbij", zegt Lampert.

''Enkele jaren geleden was het nog zo dat Nederlanders vonden dat het met ons land niet goed ging, maar dat ze het zelf nog redelijk hadden. Nu blijkt dat voor veel ondervraagden de crisis in hun persoonlijke leven is binnengedrongen."

Sombere omstandigheden

Het nieuwe kabinet van PvdA en VVD begint onder sombere omstandigheden. Een gevoel van machteloosheid en bezorgdheid over de economische situatie neemt al vanaf 2009 toe. Kwaadheid en bezorgdheid om de toekomst van de kinderen scoren hoog op het lijstje van gevoelens, blijkt uit de Maatschappelijke Barometer.

Die is samengesteld uit steekproeven onder 1000 deelnemers uit een vast onderzoekspanel van 70.000 mensen (15-70 jaar). Zij gaven de samenleving in juli 2012 een rapportcijfer van 4,3.

''De situatie hakt er duidelijk in’’, aldus Lampert. ''Niet alleen economisch, maar ook mentaal."
De trends tonen dat Nederlanders meer bereid zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen.

'Menselijke maat'

''Er bestaat een verlangen naar terugkeer naar de menselijke maat’’, zegt hij. ''Alles was vanaf de jaren negentig gericht op groot, groter, grootst. Je ziet die ontwikkeling in de zorg, in het onderwijs en bij woningcoöperaties. Weinig mensen worden gelukkig van die trend. Dat ondermijnt het vertrouwen in de publieke sector."

Bijna iedereen, 93 procent van de bevolking, verlangt naar positiviteit. Die moet volgens de ondervraagden komen vanuit de mensen zelf, met opvoeders en onderwijzers voorop. Pas daarna wordt verwacht dat politici daar aan bijdragen.

Alles over de kabinetsformatie

Lees meer over:
Tip de redactie