AMSTERDAM - De crisis heeft flinke gevolgen gehad op de werksfeer bij bedrijven en organisaties.

Dit stelt de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) op basis van een enquête die werd gehouden onder ruim 300 leden.

Bijna driekwart van de ondervraagden is het eens met de stelling dat de crisis van invloed is geweest op de werksfeer.

Hierbij wordt door 75 procent verzakelijking en verharding bij het management gesignaleerd. Ook zou de competentiestrijd en de werkdruk toenemen. Verder worden er door leidinggevenden, zonder overleg, ineens strengere regels gehanteerd.

De crisis heeft ook zijn effecten op de onzekerheid onder werknemers. Zo voelt 77 procent zich onzekerder en 84 procent van de werknemers is bang dat de kans op ontslag groeit. Daarnaast trekken werknemers minder snel hund mond open en dienen ze minder snel een klacht in (61 procent).

LVV-voorzitter, Anne de Ruiter, noemt de huidige ontwikkelingen zorgelijk. "Problemen komen nog steeds voor, maar blijven broeien zonder dat ze aangepakt worden. Dat geeft niet alleen nog meer spanningen, maar kan ook resulteren in ziekte en uitval."