MAASTRICHT - Scheidingen hebben niet alleen negatieve effecten op de onderwijsprestaties van de kinderen van gescheiden ouders.

Ook hun klasgenoten lijden hieronder. Dat blijkt uit onderzoek van Maastrichts hoogleraar onderwijssociologie Jaap Dronkers en zijn collega's.

De onderzoekers legden gegevens van 15-jarigen uit 25 westerse landen naast elkaar, waaronder Nederland.

Uit die data bleek dat kinderen uit scholen met een groot aantal leerlingen uit eenoudergezinnen minder goed presteren. Dat geldt voor 24 van de 25 onderzochte landen, waaronder Nederland.

''Hoe dit precies komt, bleek niet uit ons onderzoek, maar we denken dat als er in een klas veel kinderen met emotionele problemen zitten, ze de andere kinderen in hun klas ook beïnvloeden'', aldus Dronkers maandag.

Minder aandacht

''Bij een scheiding hebben ouders vaak minder aandacht voor hun kinderen en meer voor het oplossen van de problemen die de scheiding met zich meebrengt. Je ziet bijvoorbeeld dat kinderen van gescheiden ouders vaak te laat komen. Als in een klas 5 van de 20 kinderen regelmatig te laat komen, heeft dat ook gevolgen voor de rest van de leerlingen. Dat verstoort het onderwijs- en leerproces'', voegde hij eraan toe.

Uit de cijfers die Dronkers gebruikt heeft voor zijn onderzoek blijkt dat 24 procent van de 15-jarige Nederlandse scholieren deel uitmaakt van een eenoudergezin. Dat ligt iets lager dan het gemiddelde in de 25 bestudeerde landen.

Leren

''We zien ook dat in vier landen het negatieve effect van het aantal eenoudergezinnen minder groot is dan in andere landen. Nederland is een van die landen. Dat kan erop wijzen dat scholen kunnen leren hoe ze om moeten gaan met de negatieve gevolgen van het opgroeien in eenoudergezinnen.''

Hoe scholen dat precies kunnen doen, kan Dronkers niet zeggen. ''Maar het is in ieder geval een positieve noot aan het geheel, dat er blijkbaar wat aan te doen is.''

De onderzoeksresultaten van Dronkers en zijn collega's zijn te lezen in het boek Goede bedoeling in het onderwijs: kansen en missers.