AMSTERDAM - Een Brits onderzoek rekent af met de veronderstelling dat mensen het gelukkigst zijn in hun jonge jaren. Het geluk en optimisme neemt pas toe vanaf het veertigste levensjaar, met een piek wanneer de tachtig wordt bereikt.

Het onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers aan University College London, weerlegt het geloof dat de jongste jaren van een mensenleven ook de gelukkigste zijn, zo meldt All Headline News.

Volgens de onderzoekers wordt de mens gelukkiger wanneer hij ouder wordt. Dat zou komen door minder verantwoordelijkheden wanneer de middelbare leeftijd is bereikt en doordat het stellen van priotiteiten gemakkelijker zou zijn. Daarnaast zijn een goede gezondheid, een stabiel inkomen en verbeterde relaties met familie en vrienden belangrijke geluksfactoren.

Tijd

Volgens Lewis Wolpert, hoogleraar biologie aan de universiteit, worden de gelukkige tienerjaren en het leven van twintigers in beslag genomen door verantwoordelijkheden ten opzichte van de familie en de focus op een carrière. Dit duurt tot halverwege de veertig.

Een ander voordeel van ouder worden is dat senioren selectiever kunnen zijn in het indelen van hun tijd. Volgens de onderzoekers geeft dit hen de mogelijkheid zich te concentreren op dingen waar ze van genieten en dingen die hen ongelukkig maken juist naast zich neer te leggen.

Vijftigers

Onlangs beweerden wetenschappers in een onderzoek uitgevoerd in opdracht van een Engelse verzekeringsmaatschappij nog, dat vijftigplussers het meest gelukkig zijn.