AMSTERDAM - Tien jaar geleden scheidden er 2.015 60-plussers in België, vorig jaar werd dit aantal bijna verdubbeld met in totaal 3.759 scheidingen onder koppels ouder dan zestig.

Van de 3.759 60-plussers, zijn er 534 ouder dan zeventig en 76 ouder dan tachtig, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de FOD Economie. De scheidingen onder deze ‘oudere’ echtparen beslaan bijna 6 procent van het totale aantal scheidingen in 2009 in België.

Tegenover tien jaar geleden is het aantal scheidingen onder 60-plussers met bijna 50 procent toegenomen, terwijl het totale aantal huwelijksbreuken slechts met 20 procent steeg, van 27.002 in 2000 tot 32.606 in 2009.

Extreme toename

“De tendens laat zich al een tijdje voelen. Maar de stijging in de laatste twee jaar is extreem”, aldus relatietherapeut Rika Ponnet.

“Echtscheidingen blijven toenemen, ondanks voorspellingen die het tegendeel beweren. Maar opmerkelijk genoeg laat die stijging zich vooral voelen onder jonge koppels en zestigplussers. In de leeftijdscategorie tussen 30 en 50 jaar is het aantal scheidingen veeleer stabiel.”

Verklaring toename

Volgens de relatietherapeute heeft de toename verschillende oorzaken. “Enerzijds omdat een echtscheiding vandaag de normaalste zaak van de wereld is.”

Daarnaast worden mensen steeds ouder. “Zestigers hebben nog heel wat jaren voor de boeg. Die willen ze delen met een partner met wie het goed klikt”, aldus Ponnet.

In deze generatie van zestigplussers zitten veel mensen die al voor de tweede keer getrouwd zijn. “In die groep ligt, anders dan je zou verwachten, het aantal echtscheidingen hoger. Als je één keer de stap gezet hebt om weg te gaan, zul je het de tweede keer sneller doen. En op kortere termijn”, zo legt Ponnet uit.