AMSTERDAM - Nederlandse jongeren die wel eens seks hebben voor een beloning, denken daar niet licht over. Dat concluderen GGD Amsterdam en Rutgers Nisso Groep na een onderzoek onder jongeren die zogenoemde ruilseks bedrijven.

"Hoewel vaak wordt gedacht dat de jongere generatie hier heel makkelijk mee omgaat, blijkt dat de jongeren die dit doen achteraf bijna altijd spijt hebben of zich schamen'', aldus een van de onderzoekers woensdag.

De instanties deden onderzoek naar de achtergronden, motieven en beleving van jongeren die aan ruilseks doen. Daarvoor spraken de onderzoekers met dertig jongeren tussen 14 en 24 jaar die seksuele contacten hebben (gehad) tegen een beloning.

Circa 1 tot 2 procent van alle jongeren in Nederland doet aan ruilseks.

Motieven

Onderzoekers onderscheiden vier soorten ruilseks met bijbehorende motieven. Dat zijn instrumentele seks (materiële beloning is het hoofddoel), thrillseeking (seks om de spanning met materiële beloning als nevendoel), misbruik/dwang (seks tegen de zin met een beloning als rechtvaardiging voor de dader) en prostitutie (door de onderzoekers omschreven als seks in ruil voor geld als belangrijke bron van inkomsten).

De geïnterviewden hadden seks voor grote bedragen of dure spullen. Er was sprake van vooraf geplande of overdachte transacties, ernstige dwang, financiële afhankelijkheid of langere tijd geen onderdak hebben.

Jongeren die het volstrekt normaal vonden om seks te hebben om bijvoorbeeld een avondje uit te bekostigen, zijn de onderzoekers niet tegengekomen.

Familie

Bijna alle jongeren hadden problemen met zichzelf of binnen hun familie, stellen de onderzoekers. Ook blijkt dat de jongeren zich er vaak slecht over voelen. Daarom bevelen de GGD en Rutgers Nisso Groep hulpverleners aan daar aandacht aan te besteden tijdens seksuele voorlichting.

"Ruilseks is een moeilijk bespreekbaar onderwerp voor de jongeren die eraan doen. Hulpverleners zullen zelf het initiatief moeten nemen om erachter te komen of een jongere aan ruilseks doet. Ook moet er aandacht zijn voor de vaak bredere problematiek van die jongeren.''