AMSTERDAM – Een vrouw in rood is voor sommige mannen zo onweerstaanbaar dat er complete liedjes over geschreven zijn, met Lady in Red als meest sprekende voorbeeld. Maar de heren zelf doen er goed aan kleding van gelijke strekking in de kast te hebben hangen.

Onderzoekers van de University of Rochester en de Universität München hebben namelijk ontdekt dat ook het vrouwelijke oog een zwak heeft voor rood. Mannen die zich in de kleur steken, of ermee omlijst worden, worden door de andere sekse althans aantrekkelijker gevonden dan bij andere kleuren het geval is.

De wetenschappers baseren hun uitspraken op tests, waaraan onder meer 32 vrouwen deelnamen. Alle proefpersonen kregen zwart-wit foto’s te zien van een man in een shirt, de achtergrond was echter ofwel wit, ofwel rood.

Aantrekkelijk

De vrouwen mochten vervolgens aangeven hoe aantrekkelijk ze de persoon vonden, hoe prettig zij het vonden om naar hem te kijken en of ze dachten dat ze persoon in kwestie ook in het echt aantrekkelijk zouden vinden. De man met de rode achtergrond werd op een totaal van negen punten ruim een punt hoger beoordeeld dan de man die door wit omringd werd.

Aan 25 mannen werden dezelfde foto's voorgelegd, maar bij hen werd geen verschil tussen beide afbeeldingen waargenomen.

Kleurenfoto's

Het tweede deel van de test bestond uit kleurenfoto’s: één waarop een man een groen shirt aanheeft en één in rood. Weer beoordeelden de vrouwen (dit keer 55 in totaal) de man in rood als aantrekkelijker.

"Rood is zo’n kleur die alleen voor vrouwen gezien wordt als sexy", stelt onderzoeker Andrew Elliot dinsdag tegenover The Telegraph. "Maar de resultaten tonen aan dat de link tussen sexy en rood ook voor mannen opgaat."

Status

In een vervolgstudie werd vastgesteld dat vrouwen mannen in rood niet alleen aantrekkelijker vinden, maar ook meer vertrouwen in hen hebben. Van een man in het blauw werd althans aangenomen dat hij een lagere maatschappelijke status had dan zijn rode evenknie.

De resultaten zijn opgenomen in de Journal of Experimental Psychology.