AMSTERDAM – Mannen blijken met een individueel gemiddelde van 1092 leugens per jaar oneerlijker dan vrouwen, die per persoon ongeveer 728 onwaarheden vertellen. Het type leugen dat daarbij het vaakst gebruikt wordt, verschilt per sekse.

Zo voelen mannen zich door de bank genomen het vaakst genoodzaakt hun drinkgedrag te verdoezelen ('Nee, ik heb niet veel gedronken'), terwijl vrouwen meer de behoefte hebben hun gemoedstoestand te verzwijgen ('Er is niets aan de hand, het gaat prima').

Dat is gebleken uit onderzoek van het Science Museum in Londen, waarover The Telegraph dinsdag bericht.

Duur

Heren blijken overigens evenmin altijd eerlijk over hun gevoel: de meest gebruikte leugen van vrouwen eindigde bij de mannen althans op de tweede plaats. De op één na populairste leugen voor vrouwen werd: 'Ik weet niet waar het is, ik heb het niet gepakt'. 

De top-3 werd afgemaakt met 'Ik had geen bereik' (voor de heren) en 'Het was niet zo duur' (voor de dames). 

Gewetenswroeging

Mannen liegen niet alleen meer, ze hebben achteraf ook minder last van gewetenswroeging. Van de vrouwen geeft 82 procent aan zich na het vertellen van een leugen schuldig te voelen, terwijl 70 van de mannen dit zegt.

Schuldgevoelens worden door beide seksen echter doeltreffend geëlimineerd met het argument dat ze de gevoelens van de ander toch weer mooi gespaard hebben. Liegen om bestwil noemt driekwart van de ondervraagden dan ook geen probleem.

"Liegen lijkt onlosmakelijk verbonden met de menselijke natuur", bevestigt onderzoekster Katie Maggs van het Science Museum in Londen. "En binnen onze sociale interactie is het zelfs een belangrijk onderdeel."

Het museum kreeg voor de studie hulp van OnePoll, die er ruim 3000 mensen voor aan de tand voelde.