AMSTERDAM – Tegenover iedere date die studenten hebben staan door de bank genomen twee onenightstands. Dat is wat Carolyn Bradshaw, verbonden aan de Amerikaanse James Madison University (Virginia), en haar collega’s hebben vastgesteld.

Het onderzoek was erop gericht motivaties te onthullen waarom de voorkeur de ene keer uitgaat naar een avontuurtje voor één nacht en de andere keer gekozen wordt voor een langduriger date-traject.

Bradshaw en haar team onderzochten hiervoor 150 vrouwelijke en 71 mannelijke studenten. Alle deelnemers werden blootgesteld aan verschillende situaties waarin ofwel lust ofwel liefde centraal stond.

Te denken valt hierbij aan het al dan niet aanwezig zijn van alcohol, het karakter van de desbetreffende partner en de aanwezige randvoorwaarden om een relatie te kunnen aangaan.

Seks

Hieruit kon vervolgens vastgesteld worden dat beide seksen een date verkiezen boven een onenightstand, maar dat daar in de praktijk niet veel van te merken is. Zowel mannen als vrouwen blijken tot bijna twee keer vaker seks voor een nachtje dan dates te hebben.

Komt het tot een afspraakje, dan is dat in de meeste gevallen te danken aan het initiatief van de man.

Verschillen

Mannelijke en vrouwelijke studenten mogen in de regel dan meer waarde hechten aan een date, Bradshaw en haar collega’s ontdekten nog wel verschillen. Van de groep die 'sterk hecht' aan de traditionele manier van aftasten, was de meerderheid vrouw (41 tegenover 20 procent).

Andersom blijkt juist het tegenovergesteld te gelden: van de groep die 'sterk hecht' aan onenightstands, is de meerderheid man (2 tegenover 17 procent).

"Het lijkt erop dat vrouwen meer hechten aan een relatie dan mannen", tekende de Hindustan Times naar aanleiding hiervan op uit een persbericht. De resultaten zijn opgenomen in vakblad Sex Roles.