AMSTERDAM – Het leeuwendeel van de vrouwen (78 procent) zegt dolgraag een romantisch briefje of gedicht van haar partner te ontvangen. Vooral het idee dat hij er moeite en tijd ingestoken heeft valt daarbij in goede aarde.

Toch blijkt dat onvoldoende reden voor mannen om de schrijvers in hen stante pede naar boven te halen. Ongeveer de helft geeft aan ooit of een romantische brief of een gedicht te hebben geschreven. Zo’n 6 procent geeft toe wel eens het schrijf- of dichtwerk van een ander onder eigen naam te hebben doorgeven.

Dat is gebleken uit een enquête van een chocolademerk, waarover The Independent maandag bericht. Ruim 2000 mensen werden hiervoor ondervraagd.

Email

De hoffelijkheid lijkt met name te lijden onder de digitale vooruitgang: 21 procent zegt wel eens via sms de liefde te hebben verklaard, 11 procent deed hetzelfde via email.

De vraag rijst of ze hun vrouw of vriendin hiermee een plezier doen. Hoewel de meerderheid van de dames aangeeft bijvoorbeeld een Facebook- of Twitteraccount te hebben, zegt ruim de helft (56 procent) teleurgesteld te zijn als ze hun Valentijnboodschap via die weg moeten ontvangen. 

Aandacht

Uit de rondvraag kwam eveneens naar voren dat vrouwen nog altijd veel waarde hechten aan aandacht. Bijna tweederde (62 procent) mag graag complimentjes over haar uiterlijk horen, terwijl nog eens eenderde (33 procent) zegt aanhoudend oogcontact te waarderen.

Voor het leeuwendeel van de ondervraagde dames (80 procent) is kijken naar ander vrouwelijk schoon tijdens het samenzijn zelfs reden om zich beledigd te voelen. 

Het voorstel om na afloop van een romantisch dineetje de rekening te splitten, hoeft bij eenderde (32 procent) van de vrouwen ook niet op een warm onthaal te rekenen. Bijna alle vrouwen (98 procent) ergeren zich aan rinkelende telefoons tijdens een intieme rendez-vous.

“We zijn geen ridders in glanzende harnassen meer of hulpeloze jonkvrouwen, maar we hebben nog steeds romantiek nodig”, verklaart relatie-expert Jenni Trendt Hughes tegen de krant. “Het is nu eenmaal onderdeel van ons emotionele DNA.”