AMSTERDAM – Verschillende zaken in het leven van de vrouw blijken voor haar belangrijker dan haar vriendje, waaronder de mobiele telefoon. Bijna de helft van de vrouwen zegt er kapot van te zijn als ze die zou verliezen.

Een derde van de dames zegt overigens wel prima verder te kunnen leven zonder man.

Dat blijkt uit een enquête van Borro.com, afgenomen onder 4000 vrouwen, waarover de Daily Mail woensdag bericht. Hieruit kwam onder meer naar voren dat moeders gemiddeld genomen voor vrouwen het meest kostbare ‘bezit’ zijn. Foto’s eindigden op de tweede plaats.

Vriendje

Helemaal onbelangrijk wordt ’n vriendje nou ook weer niet gevonden: hij eindigt op de vijfde plaats in de lijst van belangrijke zaken. Hij moet naast het mobieltje alleen de beste vriend of vriendin nog voor zich dulden. Daar staat tegenover dat ‘ie het wint van diamanten, huisdieren, laptops en haarstijlers.

Toch kent de liefde wel een prijs, althans voor een deel van de ondervraagde dames. Gevraagd wat zij zouden verpanden indien sprake is van serieus geldgebrek, geeft een vijfde haar vriendje of echtgenoot op in ruil voor 775.000 euro.

Steun

Directeur van veilingsite Borro.com, initiatiefnemer van de rondvraag, zegt verbaasd te zijn over de uitkomsten van de enquête. “De lijst heeft zeker voor verrassingen gezorgd”, aldus Paul Aitken. “Maar het is begrijpelijk dat moeders bovenaan staan. Zij zijn toch de steun en toeverlaat voor veel meisjes.”