AMSTERDAM - Nederlanders hechten veel waarde aan hun kerstkaarten en laten ze graag zien. Een op de vijf hangt ze aan een lijntje in de woonkamer en nog een vijfde plakt de kerstkaarten op de deur.

Slechts één procent van Nederland gooit een kerstkaart na ontvangst direct in de prullenbak, zo is gebleken uit een rondvraag die werd uitgevoerd in opdracht van Greetz.

Het leeuwendeel van de Nederlanders (91 procent) geeft aan dit jaar kerstkaarten te sturen. Bijna een kwart verstuurt zelfs meer dan veertig kaarten.

Opmerkelijk is dat vrienden hierbij populairder lijken dan familie. Zo stuurt 95 procent van de Nederlanders een kerstkaart naar vrienden, terwijl zestig procent een kaartje naar de ouders stuurt.

Vergeten

Bijna zestig procent geeft aan wel eens iemand te vergeten tijdens de kerstkaartendrukte. Vooral gezinnen met pubers lijken in alle hectiek het overzicht nog wel eens te verliezen.

''Nederlanders vergeten maximaal vijf mensen en daarmee valt de schade dus wel mee,'' zegt Greetz-manager Niek Veendrick. ''En een kaartje is zó nagestuurd. Er zijn genoeg mensen die nog snel een nieuwjaarskaartje versturen.''

Mensen van zestig jaar en ouder zijn er overigens met ruim 55 procent van overtuigd dat ze nooit iemand vergeten.

Populair

De meeste kerstkaarten worden in een warenhuis gekocht, maar Nederlanders gaan ook steeds vaker zelf aan de slag. Ruim twintig procent van de Nederlanders geeft aan hun kerstkaarten zelf te maken.

Vooral vrouwen en gezinnen met jonge kinderen maken tijd vrij om hun eigen kerstkaarten in elkaar te knutselen. Dit wordt vooralsnog vooral met de hand gedaan. Met name Nederlanders jonger dan dertig jaar maken echter steeds vaker gebruik van de mogelijkheid om online een eigen kerstkaart te maken.

''Een persoonlijk tintje meegeven aan kerstkaarten wordt steeds belangrijker. Dit jaar is de populairste kerstkaart dan ook de fotokaart,'' vertelt Veendrick.

Marianne Timmer

Kerst is bij uitstek een periode om iemand een extra warm hart toe te dragen. Nederlanders vinden vooral dat Marianne Timmer (dertig procent) en Marco Borsato (twintig procent) extra veel kerstkaarten verdienen.

Op nummers drie, vier en vijf staan respectievelijk Sylvie van der Vaart, het Koninklijk echtpaar Willem-Alexander en Maxima en Neelie Kroes. Vooral mannen vinden overigens dat Neelie Kroes een extra steuntje in de rug verdient tijdens de koude wintermaanden.

De Kerstmonitor is in opdracht van Greetz uitgevoerd door Panelwizard. Het onderzoek is middels een online enquête  gedaan. De steekproef van 582 panelleden vormt een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking op geslacht, leeftijd (vanaf 16 jaar), opleiding, arbeidsparticipatie, gezinssituatie en inkomen.