AMSTERDAM - Veel eerder dan werd aangenomen beginnen meisjes zich zorgen te maken over hoe ze eruit zien. Uit een recentelijke studie blijkt dat hun gewicht al problemen kan opleveren als ze nog maar 3 jaar zijn.

Bijna de helft van de 3 tot 6-jarige meisjes heeft zorgen om haar gewicht. Ongeveer een derde uit deze groep zou graag iets aan haar uiterlijk laten veranderen zoals haar figuur of haar haarkleur.

Dit zou de meisjes met name op latere leeftijd parten kunnen spelen, omdat uit eerdere studies is gebleken dat vrouwen die al op jonge leeftijd onzeker zijn, een grotere kans lopen anorexia te ontwikkelen.

Videoclips

Uit de studie, die werd uitgevoerd door de Universiteit van Centraal Florida, bleek overigens dat de korte termijn invloed van rolmodellen, zoals mooie prinsesjes uit tekenfilms, gering is. Een sterk contrast met eerder studies waaruit juist zou blijken dat meisjes erg gevoelig zijn voor korte blootstelling aan slanke en mooie vrouwen.

Op de lange termijn zou het huidige schoonheidsideaal zoals dat in de media gepromoot wordt, echter wel van invloed zijn. Dat beeld zorgt immers voor een bepaald referentiekader, waaraan meisjes zich spiegelen, zo meent althans een van de onderzoeksters en psychologe Stacey Tantleff-Dunn.

Verschillende soorten

“We moeten onze kinderen helpen zich te wapenen tegen het schoonheidsideaal en ze aanmoedigen zich af te vragen welke rol uiterlijk speelt in eigenwaarde”, aldus Tantleff-Dunn tegen Science Daily. “We moeten ze helpen een positief zelfbeeld te ontwikkelen waarin ruimte is voor allemaal verschillende soorten lichamen.”

Voor de studie werden de 121 deelnemende meisjes in een ontspannen setting naar hun zelfbeeld gevraagd. Hieruit bleek dat een derde (31 procent) zich bijna altijd druk maakt om haar gewicht, terwijl nog eens 18 procent gaf aan zich hier soms druk over te maken.

De resultaten van het onderzoek worden opgenomen in de British Journal of Developmental Psychology.