AMSTERDAM – Mannen houden best van mannendingen, maar als het om advertenties gaat, reageren ze soms net als vrouwen. Zo vallen ze voor roze, George Clooney en lieve baby'tjes. Méér nog dan vrouwen zelfs.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Kenniscentrum van Sanoma Men’s Magazines naar de aantrekkelijkheid van advertenties.

Zo werden in het onderzoek twee identieke reclames getest, eentje met een roze en eentje met een blauwe Ford Fiësta. Wat bleek? De roze scoorde het beste bij zowel mannen als vrouwen. Bij de mannen zelfs iets hoger dan bij de vrouwen.

Sixpacks

Relatief jonge mannen met spierbundels en sixpacks scoorden in het onderzoek benedengemiddeld bij zowel mannen als bij vrouwen. De welbekende reclame van Nespresso, waarin George Clooney figureert, doet het daarentegen bij zowel mannen als vrouwen goed.

Opvallend is dat George beter scoort onder mannen dan onder vrouwen. Dit zou te maken hebben met het feit dat mannen zich niet graag spiegelen aan succesvolle leeftijdsgenoten. Dat geeft het gevoel dat ze hebben gefaald en mannen willen juist altijd winnen en opscheppen.

Baby

De top 5 onder mannen en vrouwen geteste foto’s was vrijwel identiek. Opvallend is dat de foto van een baby bij de mannen hoger in de top 5 staat dan bij de vrouwen.

Bij mannen springen met name reclames in het oog die actie uitstralen, zorgeloze echte mannenactiviteiten vertonen en energieke nieuwe dingen uitproberen.

Dat eenvoud werkt bij mannen blijkt uit het feit dat twee reclames uit de top 5 een uiting zijn die simpelweg is opgesplitst in twee delen. Op de ene helft zie je het product met een functionele toelichting. Op de tweede helft wordt emotie toegevoegd verpakt in mannelijke actie.

Zaken die worden geassocieerd met veiligheid, comfort en zorg scoren bij vrouwen beduidend hoger dan bij mannen. Het ‘dagelijkse leven’ is bij vrouwen een dankbaar reclamethema.

Kameraadschap

De mentaliteit van mannen en vrouwen groeit naar elkaar toe. Mannen hebben daardoor de behoefte zich te manifesteren. Bijvoorbeeld door met vrienden een weekend te mountainbiken. Het onderstreept het basale gevoel van mannen onder elkaar.

Wat verder opviel is dat reclame van de Landmacht, waarin vertrouwen en kameraadschap centraal staan, bij mannen én vrouwen hoog wordt gewaardeerd. Dit sluit aan bij een langer zichtbare trend, zoals vrouwenstapavonden en de populariteit van een serie als Hills (MTV) waar vrouwen onderling de toon zetten.

Kenmerken

Merkreclames die focussen op enkele onderscheidende kenmerken worden opvallend hoger gewaardeerd dan merken die iedereen te vriend proberen te houden.

Modemerken zoals Boss, Gucci en Rayban maken in hun reclame regelmatig gebruik van zelfverzekerde egocentrische personen. Met name bij jongeren spreekt dit aan. Vanaf 25 jaar scoort met name fris beeld dat gezamenlijke actie en energie toont.

Het onderzoek van het Kenniscentrum van Sanoma Men’s Magazines is uitgevoerd met behulp van Trendbox. Aan de test hebben 800 mensen deelgenomen, waarvan de helft vrouw en de helft man was.