AMSTERDAM - Bijna de helft van de vrouwen (48 procent) doet aan anale seks. Dat blijkt uit een enquête van vrouwenblad Viva onder 514 lezeressen. 

Dagelijkse kost is anale seks echter niet: een kwart (26 procent) waagt zich er maandelijks aan, voor de meerderheid (50 procent) is het zelfs meer iets dat op halfjaarlijkse basis plaatsvindt.

Wat verder opvalt, is dat mannen en vrouwen ongeveer even vaak (respectievelijk 39 en 36 procent) het initiatief tot deze seksvorm nemen.

Viezigheid

Uit de rondvraag kwam eveneens naar voren dat er ook minpunten kleven aan anale seks. Hierbij werd pijn het vaakst genoemd, op de voet gevolgd door viezigheid.

Het onderzoek van Viva vond plaats in het kader van de A-files, een bijlage over anale seks.