BRUSSEL - Het gebruik van cocaïne en heroïne in Europa blijft onverminderd hoog. Dat blijkt uit het jaarverslag dat het EU-drugsagentschap EWDD donderdag publiceerde. Het rapport stelt tevens dat Nederland maar iets boven het Europees gemiddelde valt wat betreft cannabisgebruik.

Volgens het jaarverslag van het EWDD zegt 22,6 procent van de Nederlandse volwassenen ooit cannabis te hebben gebruikt. Het Europees gemiddelde ligt op 22,1 procent.  Als het gaat om personen tussen 15 en 64 jaar oud die het afgelopen jaar cannabis hebben gebruikt, valt Nederland met 5,4 procent ruim onder het Europees gemiddelde van 6,8 procent.

Het Nederlandse drugsbeleid staat bekend als een van de meest liberale van Europa. Zo wordt onderscheid gemaakt tussen hard- en softdrugs, waarbij bezit van en handel in harddrugs strenger wordt bestraft. Verder leidt het bezit van een zeer kleine hoeveelheid drugs in de regel niet tot vervolging.

Harddrugs

Verder bleek dat cocaine nog steeds traditioneel populair blijft. Het agentschap signaleert daarnaast de trend dat cocaïnegebruik groter wordt in andere Europese landen. Het EWWD maakt zich verder ernstige zorgen over het heroïnegebruik.

Circa 3,9 procent (13 miljoen) van de Europese volwassenen zegt ooit wel eens cocaïne te hebben genomen. Een derde daarvan zegt dat het afgelopen jaar te hebben gedaan. Europa kent naar schatting 1,2 tot 1,5 miljoen probleemgebruikers van heroïne en daarvan afgeleide drugs.

Zuiverheid

De EU heeft aanwijzingen dat het op sommige markten moeilijker wordt om aan cocaïne te komen. De geschatte productie is gedaald en de zuiverheid van wat er op de markt komt, is aanzienlijk achteruitgegaan. Dat zou erop kunnen wijzen dat coke moeilijker te krijgen is, maar het EWDD is terughoudend met die conclusie.

De prijzen dalen en er zouden nieuwe smokkelroutes via Oost-Europa zijn ontstaan, die de drugsbestrijding belemmeren, staat in het jaarverslag. De komende jaren moet blijken of de signalen van schaarste concreter worden.

Slachtoffers

Het is nog altijd zo dat heroïne de meeste slachtoffers maakt, meldt het EWDD. Het bureau maakt zich zorgen over aanwijzingen dat gebruik van heroïne en daarvan afgeleide producten weer aan een opmars bezig is. Dat leidt het agentschap af uit aantallen aanvragen voor behandeling van gebruikers en uit gegevens over drugsgerelateerde sterfgevallen.

Ook lijkt het erop dat heroïne zich onder nieuwe groepen gebruikers verspreidt. In sommige landen zijn bijvoorbeeld jongeren met heroïneproblemen gemeld. Het drugsagentschap vindt het teleurstellend dat de afname van heroïneproblematiek niet lijkt aan te houden.

''Aanwijzingen voor een verslechterende situatie, met name nu Europa een periode van economische problemen tegemoet gaat, zijn redenen voor grote zorg.''