AMSTERDAM – Driekwart van de vijftigplussers die een nieuwe relatie aangaat, zegt seks erg gemist te hebben. Dit blijkt uit een enquête van het tijdschrift Zin.

Vijftigplussers zijn nog steeds onzeker over hun lichaam. De kwestie licht uit of licht aan tijdens de seks is ook voor hen nog steeds een lastig punt. Bijna de helft (47 procent) kiest dan ook voor gedimd licht, dit omdat ze nog wel nieuwsgierig zijn naar het lijf van de ander. 

Uit de rondvraag blijkt eveneens dat 53 procent openstaat voor de fantasieën en ideeën van de nieuwe partner. Een experimentje wordt dus niet uitgesloten. Eveneens opmerkelijk is het feit dat vrouwen voor een spannende date nieuwe lingerie kopen. Mannen vinden een schoon exemplaar al ‘mooi zat’.

Factor

Seks wordt door de meeste vijftigplussers (66 procent) overigens niet als belangrijkste factor in een relatie genoemd. 8 procent geeft zelfs aan best zonder te kunnen.

De klik tussen de twee partners blijft toch een onzeker punt voor de respondenten. Over vragen als ‘passen we wel bij elkaar?’ en ‘is er een klik?’ maakt 42 procent zich zorgen.

Zin

Het verhaal over de seksherintreders, inclusief enquêtecijfers van de ongeveer 200 respondenten, is te lezen in het nieuwe nummer van maandblad Zin dat deze week verschijnt.

Het artikel is ingezonden voor de Seksuologie Media Prijs van de NVVS (Nederlandse Vereniging Voor Seksuologie) voor goede journalistiek over seksualiteit.