AMSTERDAM – Gelovige en niet-gelovige Nederlandse vrouwen zijn gemiddeld genomen even gelukkig. Gelovigen geven het cijfer 7,7 aan hun leven, niet-gelovigen een 7,8.

Dat blijkt uit onderzoek van het weekblad Margriet waaraan ruim 2300 vrouwen meededen.

Van de ondervraagden geeft bijna de helft (43 procent) aan in een God te geloven, ruim een kwart (27 procent) gelooft in 'iets hogers'.

Dood

Bijna driekwart van de Nederlandse vrouwen (74 procent) denkt dat het leven na de dood niet ophoudt en tweederde gelooft dan ook dierbaren na de dood weer terug te zien.

Een God neemt de angst voor de dood overigens niet weg: gelovigen vrezen de dood evenzeer als mensen die er geen religie op nahouden.

Bidden

Bijna alle gelovigen bidden (99 procent) en daarvan denkt 83 procent er ook echt iets mee te bereiken, zoals anderen gelukkig maken. Van de niet-gelovigen bidt 14 procent.

Over het ontstaan van leven op aarde blijken de meningen verdeeld: 40 procent hangt de evolutietheorie aan, eenderde gelooft dat het leven op aarde in zes dagen is geschapen zoals omschreven in het oude testament en de Koran.

Ruim een kwart (28 procent) denkt dat het leven op aarde weliswaar het gevolg is van de evolutietheorie, maar dat het gehele proces in gang is gezet door God.
 

Enquête

De enquête van Margriet is uitgevoerd door TeraKnowledge. Deelnemende vrouwen waren 25 jaar of ouder.