AMSTERDAM - Feromoonachtige stoffen in parfum of andere cosmetica krijgen de laatste tijd veel aandacht, maar recent onderzoek wijst uit dat het helemaal niet werkt. Wetenschappers vragen zich überhaupt af of mensen wel net als dieren over feromonen beschikken.

Het geheim van dit soort producten is erin gelegen de ander makkelijker te kunnen verleiden. Feromonen zouden een persoon aantrekkelijker maken.

Dat dieren dit soort geurstoffen uitscheiden die op de andere sekse een onweerstaanbare uitwerking hebben, is bekend. Bij mensen werd tot nu toe ook altijd aangenomen dat via het zweet dergelijke stoffen worden uitgescheiden.

Maar, zo zeggen wetenschappers van het Amerikaanse Monell Chemical Sense Center nu, ‘er is helemaal geen afdoende wetenschappelijk bewijs voor te vinden.’

Marketing

Ze ontkrachten daarmee ook meteen de vele experimenten die de parfumindustrie doet met feromoonachtige stoffen in parfum. “Het wordt vooral als marketingboodschap gebruikt, maar de werking van al die natuurlijke, dan wel synthetisch nagebootste stoffen uit voornamelijk het mannelijk hormoon androgeen, is nooit aangetoond.”

De wetenschappers sluiten echter niet uit dat er stoffen in menselijk zweet zitten die een uitwerking op de andere sekse kunnen hebben, of dat deze ooit in de vorm van parfum verkocht zullen worden. “Maar er moet veel meer onderzoek naar gedaan worden. Wie weet is het op een dag inderdaad mogelijk om dergelijke stoffen te vangen in parfum. Dan kunnen we eindelijk eens testen wat er nou echt gebeurt met je."