AMSTERDAM – In Japan is er sprake van een nieuwe subcultuur: een steeds groter wordend aantal jongemannen vindt auto’s maar saai, heeft geen interesse in seks of liefde en waagt zich evenmin aan een bloeiende carrière. Ze noemen zich herbivoren.

De lifestyle van deze groep is erop gericht maar geen competitie te hoeven aangaan en bestaande patronen voor mannen te doorbreken. Deze behoefte zou voortkomen uit teleurstelling in de maatschappij en de economische situatie zoals die sinds 1980 geldt in Japan.

Dat meldt Reuters dinsdag.

Type

Marktonderzoeksbureau M1 F1 Soken deed onderzoek naar dit nieuwe type en stelde vast dat bijna de helft van de Japanse mannen tussen de 20 en 34 jaar zichzelf inmiddels bestempelt als herbivoor. De term is niet zozeer afgeleid van de plantenetende diersoort maar veleer gekozen omdat herbivoren niets met vlees (vrouwen) te maken willen hebben.

Het feit dat ze niet achter de vrouwen aangaan betekent overigens niet dat het ze niet interesseert hoe ze eruit zien. Herbivoren zouden juist meer tijd en geld steken in hun uiterlijke voorkomen.

Gewoon

Wellicht dat dit voortkomt uit het gebrek aan zelfvertrouwen dat voor deze groep gewoon is. Kenmerkend voor hen is ook dat ze veel tijd alleen doorbrengen en bovengemiddeld veel op internet te vinden zijn.

Herbivoren consumeren veel minder en kopen geen spullen om hun aanzien of eigenwaarde mee te vergroten, gedeeltelijk omdat ze daar geen geld voor hebben.

Hoewel het erop lijkt dat deze jongens bewust kiezen voor een dergelijk leven, geldt dat niet voor iedereen. “Ik denk dat er veel mannen tegen hun wil in parttime werken”, zegt Roshinante, herbivoor en parttime medewerker in een hotel. “Om die reden kunnen ze hun leven en een huwelijk niet plannen. En als ze het traditionele model niet volgen, weten ze eigenlijk niet zo goed wat wel te doen.”