In Apple OS 10.5 Leopard is het eenvoudig om een nieuwe stack aan de dock toe te voegen waarin de iconen van de laatst gebruikte programma's automatisch worden geplaatst.

In Apple OS 10.5 Leopard is het eenvoudig om een nieuwe Stack aan de Dock toe te voegen waarin automatisch de iconen van de laatst gebruikte programma' worden geplaatst.

Het is echter wel nodig om twee regels in de terminal te werken voor deze hack, maar gelukkig is dit erg eenvoudig (en is terminal werken erg efficiënt).

Om de Stack met recente programma's aan de Dock toe te voegen open je eerst een terminalvenster.

Hierna voer je in het terminalvenster de volgende code uit:
defaults write com.apple.Dock persistent-others -array-add '{ "tile-data" = { "list-type" = 1; }; "tile-type" = "recents-tile"; }'
Hierna type je de volgende code om je zojuist aangemaakte Stack met recent gebruikte programma's actief te maken:
killall Dock
De Dock zal nu voorzien zijn van een extra Stack met daarin de iconen van de laatst gebruikte programma's.

Mocht je de recente programma's Stack liever aan de andere kant van je Dock hebben verander in de bovenste code persistent-others met persistent-apps zoals in dit voorbeeld:

defaults write com.apple.Dock persistent-apps -array-add '{ "tile-data" = { "list-type" = 1; }; "tile-type" = "recents-tile"; }' 
Uiteraard hierna wederom:
killall Dock
Waarschijnlijk zijn er meer Mac gebruikers die handige toepassingen voor de Dock en de Stacks van OSx kennen. Deel ze in de comments!

Reacties