Prof. Dr. Mauk Mulder heeft een boek geschreven getiteld "De Logica van de Macht". Hierin beschrijft en duidt hij machtsrelaties en hoe hiermee om te gaan.

Meteen gratis het boek "De Logica van de Macht" als PDF downloaden

Ik heb lange tijd zeer intensief contact gehad met Mauk Mulder, de rebelse professor die machtsrelaties duidt, en heb in die periode ontzettend veel geleerd over de dynamiek van macht en machtigen. Dit heeft me veel inzicht en bovendien handvatten verschaft over hoe om te gaan met machtsrelaties.

De meeste mensen denken bij het woord "macht" aan een vies iets, een onderwerp waar je maar bij uit de buurt moet blijven want "macht is fout". Ten onrechte wordt meteen de link gelegd met machtsmisbruik. Op zich is het begrip namelijk neutraal. Bijna iedereen heeft echter wel één of meerdere negatieve ervaringen hiermee-- hetzij als ondergeschikte of minder machtige, of als persoon in een machtspositie en daarbij horende dilemma's, veranderingen en ervaringen. De inzichten en informatie die Mauk Mulder ons verschaft helpen juist integere, goedwillende mensen hun positie te versterken en slimmer om te gaan met de krachtvelden die spelen binnen organisaties, de maatschappij en groepen.

Om je leven effectiever te hacken naar mijn mening een hele bijzondere must-read, vol praktische aanwijzingen en een heel begrijpelijke duiding van machtsrelaties en -dynamieken. Daarnaast vraagt Mauk Mulder je in dit boek regelmatig om uit je eigen ervaring te putten; bij de meeste mensen komen er bij het lezen van dit boek allerlei voorvallen bovendrijven, meestal inclusief bijbehorende frustratie. Ik denk dat boek je helpt beter om te gaan met macht, al was het maar doordat je deze op een ander niveau gaat begrijpen.

Op de site (www.maukmulder.nl) kun je op de afbeelding klikken -- hierna word je om je emailadres gevraagd en zodra je dit hebt ingevoerd kun je gaan downloaden. Het is een flinke PDF, maar de moeite zeker waard! En vergeet ook niet de link door te sturen aan vrienden en collega's als je er iets aan gehad hebt :)

Reacties