Een van de taken die je als ouder hebt is je kind het verschil leren tussen goed en kwaad. Vaak kan je dit oplossen door gesprekken, uitleg, een positieve draai geven aan een situatie of andere interventies. Maar soms is de grens bereikt en verdient je kind straf. Het grootste leereffect bereik je door een straf te verzinnen die aansluit bij het negatieve gedrag dat je wilt afleren.

Een van de taken die je als ouder hebt is je kind het verschil leren tussen goed en kwaad. Vaak kan je dit oplossen door gesprekken, uitleg, een positieve draai geven aan een situatie of andere interventies. Maar soms is de grens bereikt en verdient je kind straf. Het grootste leereffect bereik je door een straf te verzinnen die aansluit bij het negatieve gedrag dat je wilt afleren.

Een paar voorbeelden:

Huisarrest kan passend zijn als je kind structureel te laat komt, of buiten de deur rotzooi schopt. Dan kan je de koppeling leggen naar de verantwoordelijkheid die het kind blijkbaar nog niet aan kan.

Voor pubers die experimenteren met drugs kan het een idee zijn om samen een dagje mee te lopen bij een daklozenopvang, of een bezoekje te brengen aan de methadonpost.

Als je kind anderen pest of agressief is naar anderen dan zou je bijvoorbeeld het emoto-experiment doen. Dr. Emoto heeft aangetoond dat water wordt beïnvloed door de omgeving. Aangezien wij als mensen ook voor meer dan 80% uit water bestaan, kan je met dit experiment laten zien welk effecten woorden kunnen hebben op een ander... Meer informatie over dit experiment kan je vinden op de site van Esther van Benthem, en hier vindt je een interview dat Esther had met Dr. Emoto.

Nu een korte uitleg. Stel je hebt 2 potjes water. Tegen het ene potje spreek je elke dag een paar lieve woorden, het andere potje vervloek je elke dag een paar keer. Na verloop van tijd vormt het eerste potje de prachtigste waterkristallen (onder de microscoop te zien) het tweede potje vormt “chaosmoleculen” en kan zelfs gaan rotten... De koppeling naar pestgedrag is dan heel makkelijk gemaakt...

Zo zijn er natuurlijk nog honderden voorbeelden. Als je een creatieve straf hebt bedacht dan ben ik erg nieuwsgierig! Misschien wil je het plaatsen in een reactie?

Reacties