De milieueffectrapportage over de uitbreiding van Lelystad Airport voldoet, oordeelt een onafhankelijke commissie. Klachten van burgers over de manier van meten zijn afgewezen. Dit betekent dat het ministerie door kan gaan met het plannen van de uitbreiding.

De bewonersorganisaties die zich verzetten tegen de huidige uitbreidingsplannen voor de luchthaven, willen een heel nieuw milieueffectrapport voor Lelystad. Zij twijfelen aan de onafhankelijkheid ervan, omdat de deskundige die het rapport moest aanpassen, getrouwd is met de directeur van de Commissie m.e.r..

De Commissie m.e.r. heeft deze kritiek verworpen. Als de Commissie m.e.r. had ingestemd met het opstellen van een compleet nieuw rapport, had dat vermoedelijk flinke vertraging opgeleverd voor de opening van de luchthaven. Momenteel staat die nu gepland voor april 2020.

Lelystad moet vakantievluchten gaan overnemen van Schiphol. Tot 2023 gaat het om tienduizend starts en landingen per jaar. Daarna moet het groeien naar 45.000 vliegbewegingen.

Actueel rapport

Het milieueffectrapport moest worden geactualiseerd, omdat er fouten in de geluidsberekeningen zaten. Die waren ontdekt door actiegroep HoogOverijssel. De minister beschikt nu "over alle essentiële milieu-informatie voor een besluit over het gebruik van Lelystad Airport", oordeelt de Commissie m.e.r..

"Aandachtspunt is dat in de beginjaren langdurig laag wordt gevlogen, waardoor in een groot gebied duidelijke geluidspieken optreden", laat de Commissie weten. "Ze adviseert de minister om de omgeving uit te nodigen mee te denken over het beheersen van de hinder."

Veel weerstand

Er is veel weerstand tegen uitbreiding van Lelystad. Veel mensen in omliggende provincies vrezen geluidsoverlast. Ook vinden burgers dat ze onvoldoende bij de besluitvorming zijn betrokken. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur besloot eerder dit jaar de uitbreiding van Lelystad met nog eens een jaar uit te stellen tot 2020.

Hanne Buis, directeur van het vliegveld, rekent er na het oordeel van de Commissie m.e.r. op dat het vliegveld ook in dat jaar wordt opengesteld voor commerciële vluchten. Ze ziet het als positief dat de minister nu beschikt over alle essentiële milieu-informatie. Het is volgens Buis nu aan de minister en de Tweede Kamer om tot een definitieve afweging te komen over het nieuwe Luchthavenbesluit van Lelystad Airport.

Verlengstuk

Jos Nijhuis, topman van Schiphol, vindt het van groot belang dat Lelystad inderdaad als "verlengstuk" van Schiphol gebruikt kan worden.

In eerste instantie was het de bedoeling dat Lelystad Airport vanaf deze maand al vakantievluchten van Schiphol over zou gaan nemen, maar nu dat pas in 2020 gebeurt vindt Nijhuis dat ook andere afspraken opnieuw besproken moeten worden. "'Maar het is aan de politiek om alle belangen af te wegen. Ik wil daar niet op vooruitlopen'', zegt hij.

Kritiek

De kritiek op het milieueffectrapport is door het oordeel van de Commissie niet verstomd. Volgens de actiegroep Red de Veluwe is "er gerekend met verkeerde cijfers en er staat niets in over het effect van de uitbreiding op het milieu. Het ministerie van Infrastructuur dendert maar door en zadelt de inwoners van Gelderland, Flevoland, Drenthe, Overijssel en Friesland op met massa's laagvliegende vliegtuigen."

"We hebben een lijst met gevonden fouten naar de commissie en de minister gestuurd. Er is niets mee gedaan'', stelt de actiegroep. Actievoerders vonden in het oorspronkelijke milieueffectrapport zulke grote fouten dat er een geactualiseerde versie nodig was.

Red de Veluwe is verontwaardigd, omdat gebleken is dat ambtenaren van het ministerie geregeld contact hebben met medewerkers van Schiphol. Voor Schiphol is de uitbreiding van Lelystad Airport van levensbelang. ''Die ambtenaren helpen mee met het opstellen van het milieueffectrapport en moeten dat ook zelf controleren. Zoals de slager die zijn eigen vlees keurt'', aldus Red de Veluwe.

HoogOverijssel

Voorzitter Jan Rooijakkers van de Stichting HoogOverijssel, die ontdekte dat er fouten in het milieueffectrapport zaten, is verbaasd en teleurgesteld over het oordeel van de commissie. ''Ik had gedacht dat de commissie niet zo positief kon oordelen over 45.000 vliegbewegingen, terwijl de vlieghoogtes en dergelijke pas bekend worden als de herindeling van het luchtruim bekend is", zegt hij. 

Die herindeling moet er in 2023 komen. ''Ik denk dat de commissie gezwicht is om weinig kritiek te hebben. Normaal bekijken ze de eindsituatie, maar die eindsituatie is nog volstrekt onduidelijk."

Waarom zijn de bewoners rond Schiphol juist nu zo boos?
70
Video
Waarom zijn de bewoners rond Schiphol juist nu zo boos?

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!