Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, stelt de uitbreiding van Lelystad Airport met minstens een jaar uit.

"Met maximale druk op het proces is opening van Lelystad Airport per 1 april 2019 wellicht mogelijk. Maar dat vind ik niet verantwoord. Ik wil het zorgvuldig doen en vind het realistisch om uit te gaan van 2020", zei Van Nieuwenhuizen.

In eerste instantie zouden er vanaf 2019 ook burgervluchten op Lelystad Airport vliegen, maar de bewindsvrouw heeft meer tijd nodig om onderzoek te doen naar onder meer geluidsoverlast.

Volgens Van Nieuwenhuizen liggen er nu betere plannen dan die in de zomer werden gepubliceerd. "Beter in de zin dat minder mensen geluidsoverlast ervaren." 

Het aantal starts en landingen (vliegbewegingen) blijft totdat het luchtruim volledig opnieuw is ingedeeld, dat is niet eerder dan 2023, beperkt tot 10.000. "En die komen er alleen als de nieuwe vliegroutes hoger liggen. Dat is een harde voorwaarde", aldus Van Nieuwenhuizen. 

Daarna kan het aantal vliegbewegingen gestaag doorgroeien tot 45.000 per jaar.

Vol

Lelystad Airport, eigendom van Schiphol, zou vanaf april 2019 een deel van de vakantievluchten van het overvolle Schiphol over moeten nemen.

Schiphol mag niet verder groeien dan 500.000 vliegbewegingen per jaar tot 2020. Die grens wordt dit jaar al bereikt. De luchthaven en KLM, dat Schiphol als thuisbasis heeft, maakten afgelopen vrijdag duidelijk dat Schiphol verder moet kunnen groeien als de uitbreiding van Lelystad wordt uitgesteld. 

"Mocht Lelystad niet opengaan, dan vind ik dat er ruimte moet komen op Schiphol waar we wel kunnen groeien", zei KLM-topman Pieter Elbers tegen NU.nl.

Maar Van Nieuwenhuizen is niet van plan aan dat plafond te tornen. "Die afspraak staat", zei de bewindsvrouw. 

Schiphol kan alleen doorgroeien als er 'milieuwinst' wordt behaald met stillere en schonere vliegtuigen. Die winst mag vervolgens voor de helft worden gebruikt voor groei, de andere helft moet worden gebruikt voor vermindering van de overlast voor omwonenden.

Weerstand

Tegen de uitbreiding van het vliegveld in Flevoland is veel weerstand. Omwonenden vrezen voor geluidsoverlast en negatieve economische effecten door bijvoorbeeld een dalend aantal toeristen die de regio bezoeken voor de natuur en rust.  

Het is nu de tweede keer dat de uitbreiding wordt vertraagd. Oorspronkelijk zou de luchthaven op 1 april dit jaar al opengaan. 

Er kwam een kink in de kabel toen vorig jaar bleek dat er fouten zaten in de geluidsberekening van het milieueffectrapport (MER) dat voor de luchthaven is opgesteld. Het waren de bewoners nota bene zelf die de fouten opspoorden, dat zorgde voor een flinke knauw in het vertrouwen in de overheid. De fouten in de MER worden aangepast. 

Nog voor de zomer zal een passagiersvliegtuig over het oosten van Nederland vliegen via de aanvliegroutes naar het vliegveld van Lelystad. Dankzij deze vlucht zouden bewoners "realistisch" moeten ervaren hoeveel geluid de vliegtuigen maken, aldus het ministerie van Infrastructuur.

Zorgvuldig

Eppo Bruins, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, twijfelde als eerste coalitielid openlijk aan de openingsdatum. ''Voor mij is een zorgvuldig proces, het werken aan draagvlak en herstel van vertrouwen steeds véél belangrijker geweest dan april 2019 als openingsdatum", is zijn reactie nu.

Bruins noemt uitstel daarom "logisch". "De minister maakt de enige juiste keuze. Door de fouten die in het verleden zijn gemaakt, is het vertrouwen in de regio tot onder het nulpunt gedaald."

Ook de andere coalitiepartners vinden uitstel de juiste beslissing. Zo hamert Mustafa Amhaouch (CDA) eveneens op zorgvuldigheid. "Goed dat de minister dit ook inziet en daarom de opening uitstelt tot 2020", aldus Amhaouch.

Jan Paternotte van D66: "Vliegveld Lelystad kan niet worden geopend op basis van rammelend onderzoek." 

Afstel

De oppositiepartijen hopen dat de plannen nu helemaal van tafel gaan. "Wat de SP betreft komt van uitstel straks afstel", zegt Kamerlid Cem Laçin.

"Het luchtruim is té vol en groei luchtvaart staat haaks op klimaatdoelen", laat Suzanne Kröger van GroenLinks via Twitter weten. Ook haar partij pleit voor afstel. 

Maatschappelijke organisaties komen al langer in het verweer tegen de plannen. "Het voordeel van het uitstel is om nu eens goed na te denken om bijvoorbeeld korte afstanden alleen met de trein te laten doen en niet per vliegtuig", laat Jan Rooijakkers van Stichting HoogOverijssel nu weten. Het was HoogOverijssel dat de fouten in de MER ontdekte. 

Coos Paulusma van Stichting Red de Veluwe wil pas over een nieuwe openingsdatum spreken als en er zekerheid is dat de aan- en uitvliegroutes hoger komen te liggen en het luchtruim opnieuw is ingedeeld. Dat is niet eerder dan 2023. Het uitstel noemt Paulusma daarom "niet voldoende".