De deskundige die fouten in een omstreden milieurapport over Lelystad Airport moest herstellen, blijkt getrouwd te zijn met de directeur van de onafhankelijke commissie die het rapport daarna moet beoordelen.

De deskundige, Stefan Morel, heeft zich teruggetrokken vanwege de schijn van belangenverstrengeling die daardoor is ontstaan, blijkt dinsdag uit onderzoek van de Stentor.

"Er kwamen vragen van bewoners over mijn onafhankelijkheid", zegt hij tegen de Stentor. "Ik ben toen uit eigen beweging uit dit project gestapt. Om iedere schijn te vermijden dat ik het advies van de commissie-mer kan beïnvloeden."

Vorig jaar oktober werd duidelijk dat er fouten zaten in de zogeheten milieueffectrapportage (mer). Volgens actiegroep HoogOverijssel onderschatte het rapport de hoeveelheid geluidsoverlast waarmee Overijssel, Flevoland en Gelderland te maken krijgen door de nieuwe aanvliegroutes naar Lelystad Airport. 

Toenmalig demissionair minister Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) erkende de rekenfouten en stelde mer-expert Morel aan om het rapport te verbeteren. 

De Stentor ontdekte dat hij getrouwd is met Veronica ten Holder, directeur van de commissie-mer, die milieurapportages onafhankelijk moet toetsen. Ook was hij in het verleden zelf vijf jaar lang directeur van de commissie.

'Niet betrokken'

Volgens secretaris Sjoerd Harkema van de commissie-mer is Ten Holder vanwege haar persoonlijke relatie met Morel niet betrokken bij de inhoudelijke behandeling van het rapport over Lelystad Airport en de totstandkoming van het daaruit voortvloeiende advies aan de regering.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt erop te vertrouwen dat de commissie haar onafhankelijkheid waarborgt.

Stichting Red de Veluwe stelt in een reactie "alle vertrouwen" te zijn verloren in een zorgvuldige procedure voor het tot stand komen van het vliegveld. "Dit is een beerput waar de minister zich beter meteen van kan distantiëren", aldus de actiegroep.

"Als de minister zegt dat ze als topprioriteit het herstellen van het vertrouwen van de burger heeft, dan eindigen de uitbreidingsplannen van het vliegveld nu. Het is tot hier en niet verder."

Vliegbewegingen

Er is weerstand tegen de uitbreiding van de luchthaven. Veel mensen vrezen geluidsoverlast. Lelystad Airport moet een deel van de vakantievluchten van Schiphol gaan overnemen.

Het is de verwachting dat Lelystad Airport vanaf april 2019 is geopend voor de burgerluchtvaart, maar aan die datum wordt inmiddels openlijk getwijfeld.

Er is onder meer onduidelijkheid over het aantal vliegbewegingen, oftewel het aantal starts en landingen. Begin februari kwam naar buiten dat bij de bouw van Lelystad Airport rekening wordt gehouden met een maximum aantal van zestigduizend in 2043. Dat is flink meer dan het plafond van 45.000 vliegbewegingen dat in de huidige plannen is opgenomen.

'Belevingsvlucht'

Er wordt bij de berekeningen gekeken naar het maximale geluid van de vliegtuigen. Omdat er steeds stillere toestellen worden gemaakt, ontstaat er theoretisch gezien ruimte voor meer vluchten zonder dat de geluidsnormen worden overschreden.

Nog voor de zomer zal een passagiersvliegtuig over het oosten van Nederland vliegen via de aanvliegroutes naar vliegveld Lelystad. Dankzij deze 'belevingsvlucht' zouden bewoners "realistisch" moeten ervaren hoeveel geluid de vliegtuigen maken, aldus het ministerie van Infrastructuur.