VVD en CDA vinden dat niet vooruit moet worden gelopen op een mogelijk uitstel van de geplande opening van Lelystad Airport. 

Kamerlid Eppo Bruins van coalitiegenoot ChristenUnie zei vrijdag dat de kans aanzienlijk is dat zijn partij in de Tweede Kamer voor uitstel van de opening van Lelystad Airport in 2019 zal stemmen.

''Een zorgvuldig proces en het werken aan draagvlak is veel belangrijker dan april 2019 als openingsdatum'', aldus Bruins. Zijn fractie hakt in februari de knoop door als er meer duidelijkheid is over onder meer de hinder van lage aanvliegroutes. Hij zegt dat het ''uiteindelijk logisch zou kunnen zijn'' om de opening uit te stellen totdat meer duidelijk is over de herindeling van het gehele luchtruim. Dat is tussen 2019 en 2021.

Maar CDA en VVD vinden het te vroeg om een voorschot te nemen op het standpunt. ''Voor het CDA geldt dat wij het advies van de MER-commissie zeer zwaar zullen laten wegen en deze ook zullen afwachten samen met het standpunt van de minister hierover. Voordat we op de feiten vooruit gaan lopen'', aldus Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch.

Honderden mensen protesteren tegen uitbreiding Lelystad Airport
49
Honderden mensen protesteren tegen uitbreiding Lelystad Airport

Belang

VVD-Kamerlid Remco Dijkstra: ''Het belang van luchtvaart voor Nederland is groot. Schiphol en Lelystad zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een broedende kip over tijdspad, aanvliegroutes en aantallen moet je niet storen. Pas als de resultaten van de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER) er zijn, legt de coalitie gezamenlijk een ei.''

Volgens Kamerlid Jan Paternotte van D66 is wat Bruins zegt ''niet zoveel anders'' dan wat zijn partij en de ChristenUnie ook al in december hebben gezegd. ''Hij geeft aan te willen oordelen over opening in februari, net als wij. Voor die tijd vragen wij ons af of opening in 2019 überhaupt realistisch is: alle voorbereidingen zijn enorm vertraagd door het foutenfestival in de MER.''