Vogelbescherming Nederland vreest meer botsingen tussen vliegtuigen en vogels als de voorgenomen uitbreiding van Lelystad Airport doorgaat. De organisatie pleit voor nader onderzoek. 

 

Het vliegveld ligt midden tussen belangrijke vogelgebieden zoals de Oostvaardersplassen. Het risico op ongelukken met vogels is daardoor groot, aldus de Vogelbescherming.

De organisatie stelt dat vogels die rond de luchthaven leven de dupe worden van de uitbreiding. "Te vrezen valt dat er straks drastische veiligheidsmaatregelen genomen worden en duizenden vogels worden gedood, om zo het aantal vogels rondom het vliegveld te beperken", stelt de organisatie op natuurwebsite Nature Today.

Lelystad Airport gaat 1 april 2019 open. Het is de bedoeling dat er vakantievluchten van Schiphol worden overgenomen, zodat dat vliegveld zich meer kan concentreren op intercontinentaal vliegverkeer.

Protesten

De eerste jaren zullen vliegtuigen van en naar Lelystad laag over een deel van Nederland moeten vliegen, zodat ze toestellen vanaf Schiphol niet in de weg zitten. Provincies en gemeenten in het noorden en oosten van het land zijn daar eerder tegen in protest gekomen. Ze voorzien geluidsoverlast en milieuschade.

Door het hele luchtruim opnieuw in te delen kunnen de vliegtuigen vanaf Lelystad sneller op grote hoogte gaan vliegen. Maar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat schat in dat dit pas vanaf 2023 kan.

Volgens de Vogelbescherming gaat de discussie tot nog toe te veel over "wat verbetervoorstellen voor de vliegroutes" en worden problemen in de directe omgeving van het vliegveld onderschat.