De gemeente Leiden staat dit jaar financieel garant voor het jongerenfeest van Leidens Ontzet als dat door eventuele coronamaatregelen moet worden afgelast. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

De verschillende evenementorganisatoren die het feest willen organiseren, hebben bij de aanbesteding aangegeven zich niet te kunnen verzekeren voor een eventuele afgelasting. Ook vervalt een paar dagen voor Leidens Ontzet de Subsidieregeling Evenementengarantie. Evenementenorganisatoren kunnen tot eind september van deze regeling gebruikmaken bij afgelasting van een evenement door corona.

Het jongerenfeest wordt mede georganiseerd om de druk op de binnenstad te verkleinen. "Afgelasten van het jongerenfeest leidt tot een ongewisse situatie ten aanzien van de veiligheid in de binnenstad", schrijft het college van B en W. "Daar zullen ook kosten aan verbonden zijn die, in tegenstelling tot een garantstelling, zeker gemaakt zouden moeten worden."

Het college besluit daarom in te stemmen met het verzoek om garant te staan in de vorm van een aanvullende subsidie onder voorwaarden. Deze bedraagt maximaal 182.000 euro. Dit subsidiebedrag komt bovenop de 200.000 euro die de gemeente betaalt voor de organisatie van het jongerenfeest. De subsidie wordt alleen verstrekt als het jongerenfeest niet door kan gaan als gevolg van coronamaatregelen.